ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
Untitled Document
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่/แผนผังโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
คณะกรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ติดต่อ
กระดานสนทนา
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าทั้งหมด
ผู้ดูแลระบบ
บุคลากร
Untitled Document
ผู้บริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษา
กลุ่มสาระดนตรี-นาฏศิลป์
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
แนะแนว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างชั่วคราว
นักการ
ลูกจ้างชั่วคราว
บรรณารักษ์

ประมวลรูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมส่งเสริมประชา...
กิจกรรมประชุมผู้ปกคร...
อบรมการสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมไหว้ครูและมอบ...
ประกาศผลสอบคัดเลือกเ...

ทำเนียบศิษย์เก่า
สมาชิกคนล่าสุด
เข้าสู่ระบบ
user
pass
สถิติการเข้าชม

จำนวนคนเข้าวันนี้ :41
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :388
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :226902
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:20879

เริ่มนับ 25 ธันวาคม 2553
แบนเนอร์
Untitled Document
text
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
wwww
skooolthai
nectec

ยินดีและขอต้อนรับนักเรียน ทั้งนักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนเดิม ขอต้อนรับคุณครูทุกท่าน ในรอบหนึ่งปีถัดจากนี้ไป ทุกคนมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ที่เราเรียกว่า หน้าที่ ไม่ว่าใครหรือผู้ใดย่อมมีหน้าที่ของตน ที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เพราะคนเราละทิ้งหน้าที่ ขอเรียนด้วยความจริงใจและอยากให้ทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ให้สมบูรณ์ นักเรียนให้เอาใจใส่ขยั่นหมั่นเพียรและใฝ่เรียนรู้ คุณครูเป็นทั้งแบบ และให้ความรักและหนักแน่น ผู้ปกครองคอยส่งเสริมอย่างเข้าใจและจริงใจ บุคคลอื่นคอยสนับสนุนตามกำลัง เชื่อเหลือเกินว่าผลแห่งการทำหน้าที่จักทำให้เจริญ จักทำให้ก้าวหน้า จักทำให้มีความสุขตามฐานะ จักทำให้มีชีวิตรอดปลอดภัย จักทำให้อยู่ดีกินดี

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนก็มีภาระกิจเพิ่มขึ้น จากความตั้งใจของทุกฝ่าย และได้รับความไว้วางใจให้เปิดขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คงได้มีโอกาสร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไป
นายโชคดี อิ้ววังโส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


อัพเดทล่าสุด 15-06-2557

อัพเดทล่าสุด 15-06-2557

   
 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยปี57
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 57
อบรมการสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาปี ๒๕๕๗
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2557 รอบแรก
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2557 รอบแรก
 
 


เรื่องน่ารู้ภายในรั้วชมพูเทา
   
 • ขอแสดงยินดีกับคุณครูสอนดี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณครูพินัน  รัตนสุภา ครู คศ.1 กิจกรรมแนะแนวและพัฒนาผู้เรียน
 • ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนและคณะครูทุกท่านที่รับจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ณ นครตรังวิชาการ  ในนามของเทศบาลเมืองทุ่งสง ณ จังหวัดตรัง
 •            วิชาการ
  ตารางเรียนนักเรียนชั้นม.3 2012-06-14
  ตารางเรียนนักเรียนชั้นม.2 2012-06-14
  ตารางเรียนนักเรียนชั้นม.1 2012-06-14
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2012-06-12
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 2012-06-12
  รายชื่ิอนักเรียนชั้นม.1 2011-07-26

             งานศูนย์คอมพิวเตอร์
  สื่อการเรียนรู้โปรแกรม PowerPoint 2003 2011-07-26

             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ยังไม่มีข้อมุลในระบบ


             หนังสือเวียน คำสั่ง ประกาศ
  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี... 2014-02-19
  สอบราคาจัดซื้อครูภัรฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน จำนวน 10 เครื่อง เครื่องสำร... 2012-08-29
  ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2012-04-03
  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555... 2012-03-05

             ดาวน์โหลด เอกสาร แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มแผนการสอน 2012-06-19
  ตัวอย่างการเขียนโครงการ 2012-06-18
  ตัวอย่างประเมินผลโครงการ 2012-02-20
  ใบรับรองแพทย์ชพค. 2011-07-26
  หนังสือรับรองชพค. 2011-07-26
  ใบสมัครชพค. 2011-07-26

             ผลงานทางวิชาการของครู
  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สั... 2012-08-31
  แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยครูจรรยา ชัยชนะ... 2012-08-24
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยครูจรรยา ชัยชนะ กลุ่มสาระการเ... 2012-08-24
  รายงานการใช้บทเรียนโปรแกรมแบบสาขา เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ระดับช... 2012-07-26
  รายงานงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การลบ กลุ่... 2012-06-14
  ตัวอย่างชุดฝึก เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูจรัสศรี รัตนม... 2012-03-06
  การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สาระการเรียนรู้คณิตศาส... 2012-03-06
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ กลุ่มสาระการเรี... 2012-02-20
  ผลการใช้ชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางสาวจุฑารั... 2012-01-12
  ตัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา โดยนางสาวจุฑารัตน์ ประพฤติตรง... 2011-12-27

             การรายงานผลการดำเนินงาน
  ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารแผนปฏิบัติการ ชุดที่ 2... 2013-02-05
  ส่วนที่ 1 การติดตามการเชื่อมโยงโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ ชุดที่ 2... 2013-02-05
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์... 2013-02-05
  การติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555... 2013-02-05
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2553 - 2554... 2013-01-28
  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี ๒๕๕๔ 2012-11-22

             กระดานสนทนา
  ข่าวการรับสมัครงาน หรือ ตำแหน่งงานว่าง (Job T...Job Thai [21 ส.ค. 2557]8
  รับจ้างพิมพ์เอกสารต่างๆ ทั้งไทยและอังกฤษ แผ่น...wish [30 มิ.ย. 2557]8
  ครอังคณา ไม่มีปัญหาแล้วเคลียเรียบร้อยเจี้ยบ [1 ก.ย. 2556]8
  ครูอังคณา บูระเพ็ง หลอกให้โอนเงินค่าโทรศัพท์เจี้ยบ [1 ก.ย. 2556]8
  อาจารย์อังคณา บูระเพ็ง กรุณาเปิดโทรศัพท์มือถื...Debtor [27 มิ.ย. 2556]8
  เรื่องทรงผมค.ต สุชาติ.. [24 มี.ค. 2556]8
  สอบถามเรื่องหนังสือแจ้งผู้ปกครองผู้ปกครอง [9 มี.ค. 2556]8
  สอบถามการรับสมัครนักเรียนผู้ปกครอง [18 ม.ค. 2556]8

   
  Untitled Document
  เว็บลิ้งค์
  ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
  ข่าวสารเมืองนครศรี
  ฟังเพลงออนไลน์
  ค้นหาข้อมูล
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรมม NSTRU
  เทศบาลเมืองทุ่งสง
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครศรีธรรมราช
  แบนเนอร์
  Untitled Document
  google.co.th
  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
  การปะปานครหลวง
  สถานที่อบรมคอมพิวเตอร์ นครศรีธรรมราช รับสอนทั้งเด็กเล็ก เด็กโต และ ผู้ใหญ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพท.สงขลาเขต 1
  ลิ้งค์อื่น ๆ
  หนังสือพิมพ์
  ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ
  โทรทัศน์


  ลิงค์สำคัญ
  เก็บมาฝาก
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมันวันนี้
  ราคาทองคำวันนี้
   
  Untitled Document

  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

  2 ต.ท่าแพใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

  เบอร์โทรศัพท์ 075 -411397

  E-mail mutthayomt3@hotmail.com